۱- چرا؟! ...... ۲- مهربونترين مهربونا

۲۰/۱/۸۶

جوابم و دادی ؟ یا من درک نکردم ؟ .... بهر حال هر چی تو بخوای ٬‌ شکرت .

فقط نزار یاس به دلم راه پیدا کنه و اینکه ..... اونجوریکه من فکر می کنم نباشه ....

..................

قوی باش

با خدا باش پادشاهی کن

قرارمون چی بود ؟! ...

************

۲۱/۱/۸۶

مرسی جوابم و امروز دادی ... 08.gif

فهمیدم بازم عجول بودم ...09.gif

* الهی شکرت *

****************

۲۲/۱/۸۶

 واقعا مهربونی ....

وقتی دوباره تمام وجودم و غم می گیره

با اینکه هر ثانیه با منی ...

اما

با مهربونیت و آرامشی که بهم میدی ٬ شرمندم میکنی ...!!!!

...................

/ 0 نظر / 18 بازدید