آیا انسان نمی داند که خدا او را می بيند ؟!

کفش هايش بوي گذشته مي داد

دور ريخت

پاهايش بوي کفش هايش را مي داد

بريد

با رد پايش چه کند ؟؟؟

****

 

گاهی دلم می گیره تاحالا شده از خودتون خسته شین ؟ من به خاطر بد قولی به خاطر نا

فرمانی و ۱۰۰۰ بدیه دیگه ...........

خداجون به من می گفتند مهربونی اما هر ویژگی خوبی که ما داریم از توئه و هر بدی از خودمون

ما پاک بودیم و حالا ...

من با تو نامهربون بودم فکر می کنیم که سپاست می گوییم اما ..........

دلم گرفته

این چند روزه دنیا زندگیه ابدی امان را می سازد وای .........

کاش بنده به تمام معنا بشم قبل از اینکه دیر شه ............

/ 0 نظر / 14 بازدید