نماز

رسول اکرم (ص)

 - بدترین دزد کسی است که ...

 به خاطر شتاب زدگی از نماز خود می دزدد !

نماز چنین انسانی ، همچون جامه ی مندرسی درهم پیچیده شده به صورت او پرتاب می گردد

- آنچنان نماز بگذار که گویی آخرین نماز توست و دیگر هرگزنمازی نخواهی خواند ....

 امام باقر (ع) :

 مردی به ساحت امیر المومنین آمد و عرض کرد : (( من از نماز شب محروم شده ام ))

حضرت فرمود : (( گناهانت تو را به زنجیر کشیده اند ! ))

امیر المومنین :

 - اگر نمازگزار بداند چه اندازه مشمول جلال الهی است هرگز راضی نمی شود که سر از سجده بردارد

- نماز را در وقت تعیین شده ی آن بجا آور ! بخاطر فراغت شتاب مکن ! و به بهانه ی کار و مشغله ، به

 

تأ خیر مینداز ! بدان که همه ی اعمال تو بسته به نماز توست .

 

 

 

 

/ 0 نظر / 25 بازدید