خدای دوست داشتنيه من .....

 * ای خدا *

 ای خدا ای فضل تو حاجت روا

 با تویاد هیچ کس نَبود روا

این قدر ارشاد تو بخشیده ای

 تا بدین بس عیب ما پوشیده ای

 قطره ی دانش که بخشیدی ز پیش

متصل گردان به دریاهای خویش

قطره ای علم است اندر جانِ من

 وا رهانش از هوا و ز خاکِ تن

 ......................................................................................

کاش در خلوتم امشب تو فقط بودی و من

 آگه از این دل پرتب تو فقط بودی و من

 کاش هنگام دعا لب ز میان بر می خاست

 بی میانجیگری لب تو فقط بودی و من 49.gif

هر کس روزنه ایست به سوی خداوند ، اگر اندوهناک شود. اگر به شدت اندوهناک شود.

( این جمله ای از یه کتابی بود که یکی از دوستان به مناسبت تولدم بهم داده بود) .من امروز دلم ابری بود ( شدید ) احساس فوق العاده بدی داشتم ... وقتی این جمله رو خوندم رفتم تو فکر... خدارو باید هر لحظه شکر کرد و من خدارو شکر میکنم که دوستای خوبی دارم دوست خوب ارزش داره می تونه تو رو به اوج یا به حضیض ببره و برترین دوست که لازم به گفتن نیست ( واژه قادر نیست حق مطلب و ادا کنه ) امروز یه جور دیگم راستی اگه مطالب وبلاگم آشفتتون کرد شرمنده ( تلنگریست برای این جان خسته ... )تصمیم گرفتم مطالبی که برام جذاب بود بنویسم ...

 هستند کسانی که وزن فرشته هارو رو شونشون حس می کنن حتی بوی فرشته ها رو از هم تفکیک می دن ... ( خدا شرمنده .... )

یکی از مکالمات خداوند و موسی : ای پسر عمران ! هرگاه بنده ای مرا بخواند ؛ آن چنان به سخن او گوش می سپرم که گویی بنده ای جز او ندارم اما شگفتا که بنده ام همه را چنان می خواند که گویی همه خدای اویند جز من . 08.gif

هر چه بیشتر به او ایمان بیاوری ؛ وجود و حضور او برایت بیشتر میشه (( گرچه هستی خداوند ربطی به ایمان ما نداره اما احساس این هستی کاملا به میزان ایمان ما مربوطه ))

من خواب دیده ام که کسی می آید / من خواب یک ستاره قرمز دیده ام / و پلک چشمم هی می پره / و کفشهایم هی جفت می شوند/ و کور می شوم / اگر دروغ بگویم / کسی می آید / کسی دیگر/ کسی بهتر / کسی که مثل هیچ کس نیست / و مثل آن کسی است که باید باشد / و اسمش آن چنان که مادر / در اول نماز و آخر نماز صدایش می کند / یا قاضی الحاجات است / من پله های پشت بام را جارو کرده ام / و شیشه های پنجره را هم شسته ام / کسی می آید / و نمره ی مریض خانه را قسمت می کند / و سهم ما را می دهد / من خواب دیده ام ...

.......................................................................................................

 الهی میشه به حق بندت باشم ؟....

.........................................................................................................

     زهی عشق زهی عشق که ماراست ؛ خدایا         

چه نغز است و چه خوبست و چه زیباست ؛ خدایا

چه گرمیم چه گرمیم ازین عشق چو خورشید   

چه پنهان و چه پنهان و چه پیداست ؛ خدایا

زهی ماه زهی ماه زهی باده ی همراه

که جان را و جهان را بیاراست ؛ خدایا

زهی شور زهی شور که انگیخته عالم

زهی کار زهی یار که آنجاست ؛ خدایا

فرو ریخت فرو ریخت شهنشاه سواران

زهی گَرد زهی گرد که برخاست خدایا

فتادیم فتادیم بدین سان که نخیزیم

ندانین ندانیم چه غوغاست خدایا

ز هر کوی ز هر کوی یکی دود دگرگون

دگر بار دگر بار چه سود است خدایا

نه دامی است نه زنجیر همه بسته چراییم ؟

چه بندست چه چه زنجیر که برپاست خدایا

چه نقشیست چه نقشیست درین تابه ی دلها

غریبست غریبست ز بالاست  خدایا

خموشید خموشید که تا فاش نگردید

که اغیار گرفته ست چپ و راست خدایا

مولانا

/ 0 نظر / 16 بازدید