خدای دوست داشتنيه من

می گفت :

همه گویند خدا کو ؟

من گفتم : جز خدا کو ؟    

                                          Image hosting by TinyPic

نوشته بود :

دنیا را به به اهل دنیا بسپارید ما که می رویم

دنیا را به اهل دنیا سپرد او رفته بود .....  

ندا آمد

بگو که من نزدیکم ....
..... پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم    بقره 152

ندا آمد


قطعا بدترین جنبانندگانند کران و لالانی که نمی اندیشند   انفال 22

/ 0 نظر / 8 بازدید