بی تابی

داشتم درس می خوندم اما یه بغضیه که نمیذاره درس بخونم ..............02.gif

خدا چیکار کنم ؟

دلم می خواد گریه کنم اما نمیشه ... ای کاش در کو یر بودم 

یه امتحانه ؟  خدا دست خودم نیست 20.gif

...........................................................

/ 0 نظر / 20 بازدید