درسی از امام هادی علیه السلام

49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif

يكى از اصحاب حضرت به نام ابن سِكيّت گويد: از امام هادى(عليه السلام)سؤال كردم: چرا قرآن با مرور زمان و زياد خواندن و تكرار، كهنه و مندرس نمى شود; بلكه هميشه حالتى تازه و جديد در آن وجود دارد؟

امام (عليه السلام) فرمود: چون كه خداوند متعال قرآن را براى زمان خاصّى و يا طايفه اى مخصوص قرار نداده است; بلكه براى تمام دوران ها و تمامى اقشار مردم فرستاده است، به همين جهت هميشه حالت جديد و تازه اى دارد و براى جوامع بشرى تا روز قيامت قابل عمل و اجراء مى باشد.   

41.gif41.gif 

7821115622816722813012784104366422310222140.jpg

    41.gif   41.gif  

49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif

/ 0 نظر / 22 بازدید