۲۶ جمله ی آموزنده

1- اعتماد سازي سالها بطول مي انجامد، اما ممكن است در عرض چند ثانيه از

ميان برود.

2- در اين دنيا اهميت ندارد كه چه چيزهايي داريد، بلكه اين مهم است كه چه

كسي را در زندگي خود داريد.

3- هنگامي كه خود را با ديگران مقايسه ميكنيد در واقع ارزش وجودي خود را زير

سوال ميبريد. ما همگي افرادي بي همتا و منحصر بفرد ميباشيم.

4- شما ميتوانيد كاري را در يك لحظه انجام دهيد كه تا پايان عمر موجب پشيماني

و اندوه شما گردد.

5- براي رسيدن به شخص آرماني و ايده آل خودتان به روندي مادام العمر نياز

است.

6- با بهره گيري از فرصتهاست كه ما شجاعت را مي آموزيم.

7- يا بايد رفتار و نگرش خود را كنترل كنيد و يا آنكه تحت فرمان رفتار خود در خواهيد

آمد.

8- ما نسبت به كرده خود مسئول ميباشيم، صرفنظر از اينكه چگونه آن را توجيه

كنيم.

9- هر چقدر هم كه آغاز يك رابطه پر حرارت و عاشقانه باشد، علاقه و احساسات

آتشين فرو خواهد نشست و بهتر است چيز ديگري جاي آن را بگيرد.

10- قهرمانان افرادي هستند كه عملي را كه ميبايست انجام پذيرد را انجام مي

دهند، صرفنظر از پيامدهاي آن.

11- پول ابزاري نامناسب براي امتياز دهي ميباشد.

12- ميزان كمال و پختگي به نوع تجارب و ميزان درس گيري شما از آن تجارب

بستگي دارد و نه به ميزان سن شما.

13- اين با خارج گشتن از محدوده آسايش است كه ما رشد ميكنيم.

14- هر مقدار هم كه دوست شما خوب باشد، بر خي اوقات احساسات شما را

جريحه دار خواهد كرد، و شما بايد وي را مورد بخشش قرار دهيد.

15- اين تنها كافي نيست كه ديگران را مورد بخشش قرار دهيد، برخي اوقات شما

خودتان را هم بايد ببخشيد.

16- هر اندازه هم كه قلب شما شكسته شده باشد، جهان براي اندوه شما از

حركت نخواهد ايستاد.

17- پيشينه و شرايط شما قطعا در آنچه كه هستيد تاثير گذار بوده اند، اما شما در

شكل گيري شخصيت آينده خود مسئول ميباشيد.

18- دو فرد ممكن است به يك چيز واحد و كاملا يكسان نگاه كنند و چيزهايي كاملا

متفاوت ببينند.

19- كيفيت ارتباط برقرار كردن شما تعيين كننده كيفيت زندگي شما خواهد بود.

20- شما قادر هستيد به هر چه كه ميخواهيد برسيد، بشرط آنكه ايمان داشته

باشيد كه استحقاق آن را داريد و وقت، انرژي و ذهن خود را وقف آن كنيد.

21- شما مي بايد اهداف خود را بر اساس خواسته هاي خود تعيين كنيد، و نه

خواسته هاي ديگران.

22- زندگي در گذشته و آينده از زندگي امروز شما ميكاهد.

23- اگر تناسب اندام خود را حفظ نكنيد در دراز مدت تاوان آن را خواهيد پرداخت.

24- در هر كجا از عرصه زندگي كه شما براي آن انرژي صرف نميكنيد، زيان خواهد

ديد.

25- شما قادر نميباشيد ديگران را وادار كنيد تا شما را دوست داشته باشند، تنها

كاري كه ميتوانيد انجام دهيد آنست كه فردي دوست داشتني گرديد.

26- اگر شما از انتظارات و نيازهاي خود به ديگران چيزي نگوييد، تنها چيزهايي را

كه آنها حدس ميزنند شما به آن نياز داريد را در اختيارتان قرار خواهند داد. و اين

ممكن است با خواسته هاي شما بسيار متفاوت باشد.

/ 0 نظر / 20 بازدید