معنويت ۴

می تونم خدا رو ملاقات کنم ؟

ملاقات با او به تشریفات نیاز نداره خودش مشتاق ملاقات با شماست چون خودش گفته هر روز برای نیرو گرفتن و پی بردن به ارزش معنوی خود و ملاحظه مقام خویش حداقل ۵ بار با او ملاقات کنی تا دیدگانت به انوار ربوبیش روشن شود

حضرت محمد ( ص ) : نور چشم من در نماز قرار داده شده است

ابن عربی در تفسیر این حدیث : در نماز دیدن یار است و دید یار چشم را روشن می کند و نورانیت آن را افزایش می دهد

نماز رازو نیاز عاشقانه بین خدا و بنده اش است

Image hosting by TinyPic

بنده زمانی که خدا رو می خواند خدا نیز او را می خواند و به صدای بنده اش پاسخ می دهد و  ...( فاذکرونی اذکرکم ادعونی استجب لکم ) 

نماز عبادتیست که نصفش مال بنده است و نصف دیگرش مال خدا ـ در نصف ۱ بنده اوصاف زیبای خداوندش را بیاد می آورد و حمد و ستایش برترین خود را نثار حضرتش می کند و در نصف دیگر از او کمک می خواهد

موسی اگر در تجلی خدا را در کوه طور دید و محمد (ص) اگر کلام خدا را در کوه نور شنید

تو ای بنده ی عاشق هر روز تجلی خدا را در وقت نماز می بینی و پاسخ او را می توانی

نسبت به خواسته هایت بشنوی که :

(( یار بی پرده از در و دیوار               در تجلی است یا اولی الابصار ))

آیا فکر نمی کنی که خداوندت ترا انقدر دوست داشته که اجازه داده بلکه از تو خواسته که هرجا بودی به ملاقاتش بشتابی بدون نگهبان و بدون انتظار بر در  او را ملاقات کنی  

خواجه عبد الله انصاری :

الهی اگر ۱ بار گویی بنده ی من ؛ از عرش بگذرد خنده ی من

پایان

/ 0 نظر / 21 بازدید