تنهاترين سردار ....

 مظهر حقیقت

در کشور ولایت سلطان دین حسن بود

  در آسمان دلها تابنده حسن رویش

در بوستان عرفان او بود گلبن عشق

     پر شد مشام جانها از عطر زلف و مویش

صلح و صفای او بود از بهر راحت خلق

      زین خلق سست عنصر افسرده و دژم بود

بگذاشت گام همت در عالم حقیقت

       او محو ذات یزدان از هستی و عدم بود ....

........................................................................................    

2n0klmx.jpg

امام حسن ( ع ) را مسموم کردند

جعده دختر اشعث زن امام حسن (ع) بود به تحریک معاویه

 اوایل سال 50 هجری آن حضرت را مسموم کردند .....

 ایشان در قبرستان بقیع مدفون گردید ...

........................................................................................

 سخنانی از امام حسن (ع)

 فرصت را از دست مدهید زود گذر است  و دیر برگرد.

 به اتمام رساندن یک صنعت بهتر است از شروع و ناقص گذاشتن آن .

 .........................................................................................

کعبه قدس  

گر فلک واقف شدی از تلخ کامی حسن

  آنچنان زهری کجا میریخت در کام حسن

جز نکویی از نکو چیزی نمیاید پدید

  لاجرم خلق حسن ظاهر کند نام حسن

خرقه ی ظاهر مبین چون گل ؛ که زیر جامه داشت

خار خار از خرقه ی پشمینه اندام حسن

آستانش کعبه ی قدس است ز آن خیل ملک

میپرد همچون کبوتر بر درو بام حسن

کس بگفتن در نیابد تلخی از آشام زهر

 هم حسین تشنه لب داند در آشام حسن

........................................................................................

رحلت پیامبر ( ص ) وشهادت  امام حسن مجتبی ( ع ) را تسلیت می گم ....

 

/ 0 نظر / 20 بازدید