دل چو بی یاد خدا شد دل نیست . گوریست سرد ...

پيامبر اکرم (ص)

بهترین اقسام ایمان آنست که بدانی هرجا هستی خدا با توست .

Image hosting by TinyPic

اگر می خواهی ببينی در نزد خداوند چه جايگاهی داری

      به درون خودت مراجعه کن ببين خداوند در نزد تو چه جايگاهی دارد46.gif

/ 0 نظر / 27 بازدید