پرواز لحظه ها

پرواز آفتاب و نسیم و پرنده را

می دانم و صفای دلاویز دشت را

اما من این میان

پرواز لحظه ها را

Image hosting by TinyPic

افسوس می خورم

پرواز این پرنده بی بازگشت را 

                                          فریدون مشیری

/ 0 نظر / 8 بازدید