شروع

آفتابا مدد کن که امروز

باز بالنده تر قدم برآرم

 Image hosting by TinyPic

یار یم ده که رنگین تر از پیش                                         

تن به لبخند گرمت بسپارم

( سیاوش کسرایی )

/ 0 نظر / 5 بازدید