ای عشق

ای سراینده صبح
وی نوازشگر باد
ای حدیث گل و نور
ای ستایشگر دستان نسیم
ای فریبنده دلها

ای عشق

Image hosting by TinyPic

من تو را در دل سجاده صبح
در دل همهمه مسجد شهر
در نگاه پر از انتظار دوست
در دل سبز عبادت دیدم
من خدا را دیدم
آسمان رنگ خدا بود آن شب
من همان شب که نسیم
به هواداری یک پروانه
به چمنزار نیایش می رفت
من خدا را دیدم
آسمان رنگ خدا بود آن شب

/ 0 نظر / 22 بازدید