مقصد ...

مقصد جایی در انتهای مسیر نیست !

بلکه لذت بردن از گام هایی است که بر می داریم.

 اگر رستگاری بی رنج و تعب بدست می آمد چگونه ممکن بود

 که تقریبا همه از آن غافل بمانند ؟

هر چیز عالی و نفیس که کمیاب است به دشواری بدست می آید .

/ 0 نظر / 34 بازدید