۵

نزع

نفس و بدن انسان ارتباط تنگاتنگ دارند ( و گفته بودیم که بر هم اثر می ذارن )

دوره ی این ارتباط طولانی ( عمر‌) اگر قطع شود ............. (  جان دادن ) ..... سخته چون :

می خواهید رابطه نفس با بدن قطع شه از طرفی آدمی می خواد از یه ظرفی به ظرف دیگری

در آد ( همون اتفاقی که برای جنین هنگام تولد می افته ( پذیرش شرایط جدید براش سخته )‌

پس به خاطر سخت بودن اصطلاح جان کندن بکار می برند

ترس

هم روحی است هم جسمی

مراتبی داره :

جبن ( ترس بی دلیل )‌ /  خوف ( ترس از روی بدکاری ) / خشیه ( ترس آگاهانه ) /

رعب ( ترس فراگیر ) / هیبت ( ‌ترس از شکوه چیزی )

هراس : ترس از گناه از شیطان ( ترسی همراه با مراقبت )

خداخواهی و خدا خوانی :

همه موجودات خداخواهند اما همه خدا خواه نیستند

جهان واقعیتی است از تمایل به سفل و علو

اگه ما جنبه آبی و خاکیمون زیاد شه تمایل به سفل بیشتر میشه

 Image hosting by TinyPic

حزن

در حزن تامل وجود داره ولی در سرور غفلت و بی توجهی

جوع

در عرفان اهمیت بر گرسنگی

مبنای متافیزیکی :

چون باعث میشه این جان از قفس فاصله گیره  لذا در روزه خوردن و آشامیدن به عنوان اولین ممنوع است  رابطمون و با نفس کم می کنه و جنبه تجردی بالا می ره

اندرون از طعام خالی دار          تا در آن نور معرفت بینی

مبنای فیزیکی : وقتی زیاد بخوری تمام قوا سرگرم تدبیر کردن غذای وارده است و عدم تمرکز و فرصت پرداختن به موضوع دیگرو نداره

ادامه داره ...

  

نویسنده : مسافر خدا ; ساعت ٤:٠٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۸ بهمن ،۱۳۸٥