۲

امام علی ( ع )

هیچ امر یقینی را که انقدر مورد شک قرار گیرد چون مرگ ندیدم

 رابعه عدو یه سر سلسله عرفان حبیه ( چون چهارمین دختر خانواده بود او را رابعه نامیدند :

هنگام نماز کفنش و جلوش می ذاشت تا هیچگاه یاد مرگ از او غافل نشود

(( روزی دیدند کنیزی در یک دست آتش و در دست دیگر آب داشت گفتند کجا می ری ؟

می رم آتش در بهشت زنم و آب در جهنم تا جمال حضرت حق را بدون طمع و ترس از این دو بپرستم ))

روزی خادمه رابعه گفت بهار شده بیرون آی تا زیبایی های صنع پروردگار را بینی

گفت انقدر سرگرم دیدار آفریدگارم که دیگر و قتی برای دیدار آفریده ندارم

غفر

می گن آمرزیدن اما

خدا گناه رو می پوشونه چون  

Image hosting by TinyPic

از بین نمیره بلکه نادیده می گیره نه اینکه از بین بره ( نمیدونم چرا این قسمت و می خونم یاد متن میخ در دیوار میفتم ؟ (  تو آرشیو هست اگه خواستین  )

می خوام از مجاهدت بگم :

از مبانی عرفانی است: که نفس آدمی این موجود سرکش در صورتیکه رها شود سرشت درنده خویی پیدا میکند در این صورت باید مبارزه کنه

مبارزه با ۳ نماد:

نماد نفس ( شیطان درونی )

نماد شیطان ( تجسم همه بدی ها در موجود غیر مادی )

نماد فریبندگی ها ( تجلی شیطان در جهان مادی )

برای هر انسانی شیطانی است ( تمایلات درونی ) از پیامبر پرسیدند برای شما هم شیطانی است ؟

فرمودند : برای منم شیطانی هست اما به دست من مومن شده آنقدر تربیتش کردم که تسلیم من شده

سعی کنیم نفس و تنومند نکنیم

انسان وقتی چرب و شیرین بخوره و بر نرم بخوابه تنومند میشه سنگین میشه

شتر مرغ نمیتونه پرواز کنه خیلی زور بزنه باید بدوئه

نفس تنومند قدرت پرواز نداره

از ما نخواستند خودمون و بیچاره کنیم اما به قدر نیاز از زندگی بهره ببریم

وقتی انسان تمام اعضایش را دنیا پر کرد دنیوی میشه نمی تونه به آن دنیا فکر کنه

جوجه هایی که که در قفس متولد شدند اگه در قفس و باز بذاری هم پرواز نمی کنن چون در آنجامتولد شده اند اما اگه پرنده ای و از عالم آزاد به قفس اندازند خود را به قفس می کوبد تا رها شود

((( ما اگه خودمونو در زندان این دنیا پرورش بدیم عادت می کنیم )))

بعضی ها  مرغ دلشون رو پرواز نمی دن مثلا تا نماز می خونن می خوان بدونن کی تموم میشه

اگه این نفس و  تو دنیا انقدر آب و دونه بدی ........ توقع نداشته باشیم روح بهشتی داشته باشیم

نمی تونیم یک باره عوض شیم

انسانی که بره مثل کفتریه دوست داره به دنیابر گرده ......... پس : هر چه از دنیا ( غفلت ) فاصله بگیریم بهتره

ادامه داره ....

  
نویسنده : مسافر خدا ; ساعت ٩:٤٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ بهمن ،۱۳۸٥