با نام و یاد خدا

Image hosting by TinyPic

هر گاه بندگانم از من سوال کنند بدانند که من به انها نزدیکم و هرکس مرا

بخواند یا صدا بزند

جوابش را می دهم دعایش را مستجاب می کنم و ندایش را به اجابت می

رسانم تا راه هدایت

پیشه گیرند

(( باز آ باز آ  هر آنچه هستی باز آ ی             گر کافر و گر بت پرستی باز آی

این درگه ما درگه نومیدی نیست                   صد بار اگر توبه شکستی باز آی ))

Image hosting by TinyPic

  
نویسنده : مسافر خدا ; ساعت ٢:٢۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٠ دی ،۱۳۸٥